Įdomūs faktai apie kovo 11-ąją2020-02-12T15:13:13+00:00
  • 1985 m. kovo 11 SSRS generaliniu sekretoriumi tapo Michailas Gorbačiovas. Jo vykdyta „atvirumo“ („glastnost“) ir „pertvarkos“ („perestroika“) politika prisidėjo prie Šaltojo karo pabaigos ir paspartino Lietuvos kelią į nepriklausomybę. Galiausiai, M. Gorbačiovo pertvarkos procesai lėmė SSRS žlugimą.
  • 1990 m. kovo 11 d. tą pačią dieną išrinktas Aukščiausios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis paskelbė Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo dokumentą – Kovo 11-osios aktą.
  • Už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą vardinio balsavimo metu balsavo 124 Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatai, susilaikė 6, prieš balsavusiųjų nebuvo. Visi 124 balsavusieji pasirašė ant Kovo 11-osios akto kopijos taip simboliškai išreiškiant Vasario 16-osios akto ir Lietuvos valstybingumo tąsą. Jie tapo akto siganatarais.
  • Kovo 11-osios aktas skelbė apie Lietuvos Respublikos suverenitetą ir nepriklausomybės atkūrimą, valstybingumo tęstinumą. Prie šio dokumento rengimo prisidėjo ir Lietuvos atstovas prie Šventojo Sosto – Stasys Lozoraitis, vėliau siekęs šalies prezidento posto.
  • 1991 m. sausį, kilus grėsmei, kad SSRS kariuomenė gali panaudoti karinę jėgą prieš Lietuvą, Kovo 11-osios aktą nuspręsta apsaugoti. Dvejus metus šį dokumentą Kaune saugojo kardinolas Vincentas Sladkevičius, o 1993-iaisiais aktas buvo perduotas Valstybės archyvui.
  • Šią dieną švenčiamas Gedimino vardadienis.
  • 1938 m. Vilnius gavo miesto teises.
  • 1936 m. Klaipėdos radijo stotis transliavo pirmąją bandomąją laidą – patefono plokštelių koncertą.
  • 1979 m. Berlyno Šarlotenburgo parke menininkas Braco Dimitrijevič (Bosnija) pastatė paminklą „Kovo 11-ajai – dienai, kuri galbūt bus svarbi pasaulio istorijai“.
  • 1991 m. Paminklas „Kovo 11“ – Lietuvos Nepriklausomybės dienai pažymėti pastatytas Lenkijoje, Punsko valsčiaus Kampuočių kaime.